Best Guns

Home Over Best Guns Aanbod geweren Accessoires & Gifts
Taxaties Informatie Contact

Verzekeringen

Het is verstandig uw kostbare Engelse geweer op goede voorwaarden te verzekeren. De kosten van een nieuwe kolf zijn zeer hoog om maar niet te spreken van nieuwe lopen gemaakt bij “the Maker”. Het is bij lopen buitengewoon belangrijk dat u een zodanige vergoeding krijgt waardoor u in staat wordt gesteld de afkomst van het geweer te handhaven. Wij hebben zeer goede ervaringen met Steijnborg Assuratien die een speciale polis heeft ontwikkeld voor kostbare jachtgeweren (zie link hiernaast).
Terug